Uchwała Nr Os.540.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 grudnia 2014 r. 

 

 

w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Wójta Gminy Krasnosielc projektu uchwały Rady Gminy w Krasnosielcu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2015-2027.

 

Liczba odwiedzin : 94
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Waszczak Mirosława
Osoba odpowiedzialna za informację : Waszczak Mirosława
Czas wytworzenia: 2014-12-17 08:14:18
Czas publikacji: 2014-12-17 08:14:18
Data przeniesienia do archiwum : Brak