Uchwała Nr Os.541.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2014 r. 

 

 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krasnosielc projekcie uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2015 r.

 

Liczba odwiedzin : 84
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Waszczak Mirosława
Osoba odpowiedzialna za informację : Waszczak Mirosława
Czas wytworzenia: 2014-12-17 08:06:01
Czas publikacji: 2014-12-17 08:06:01
Data przeniesienia do archiwum : Brak