Uchwała Nr Os.55.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2014 r. 

 

 

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krasnosielc...

 

Liczba odwiedzin : 583
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Waszczak Mirosława
Osoba odpowiedzialna za informację : Waszczak Mirosława
Czas wytworzenia: 2014-02-03 12:18:34
Czas publikacji: 2014-02-03 12:18:34
Data przeniesienia do archiwum : Brak