Informacje Podstawowe 

 

 

Urząd Gminy Krasnosielc

herb

Adres: ul. Rynek 40 06-212 Krasnosielc
Tel: (029) 717 50-73 Fax: (029) 717-50-74
 
 
 
Wójt: Paweł Ruszczyński 
Godziny urzędowania: 7.00-15.00  


 

Gmina Krasnosielc położona jest w północnej części powiatu makowskiego w województwie mazowieckim. Największe miejscowości to: po­nad 600 - letni Krasnosielc, wymieniany w źró­dłach jako Sielc albo Siedlec (obecną nazwę zawdzięcza rodzinie Krasińskich) i jeszcze star­sze Drążdżewo, przez które wiódł niegdyś trakt z Warszawy do Królewca. W latach 1824-69 Krasnosielc był miastem, w którym rozwijało się rzemiosło i przemysł sukienniczy. Mieszkań­cami Krasnosielca do II wojny światowej byli Polacy, Żydzi i w niewielkiej liczbie Niemcy. Z Krasnosielca wywodzi się słynna rodzina Warnerów, obecnych właścicieli znanej w USA wytwórni filmowej Warner Bros.

Gmina Krasnosielc ma charakter typowo rol­niczy, ale nie brak tu miejsc atrakcyjnych dla turystów. Należy do nich niewątpliwie rezerwat „Zwierzyniec" wydzielony między Łazami a Bobinem, a także pięknie położone tereny wokół wsi Sulicha, przez które płynie nieregulowana na tym odcinku rzeka Orzyc. Tam właśnie istnieje możliwość zakupu gruntu na działki rekreacyjne. Chociaż rzeka Orzyc na odcinku Drążdżewo - Krasno­sielc ma dwa urządzenia piętrzące, nadaje się do wypraw kajakowych np. szlakiem potyczek powstańczych 1863 r., począwszy od Drążdżewa poprzez Raki - Krasnosielc - Podoś Maków Maz. Dodatkową atrakcją tego spływu mogą być siedliska czajek i dzikich kaczek, a nawet w okolicach Podosia łabędzi i zimorodków.

Lasy, głównie sosnowe, zajmują 28 % powierzchni gminy. Nie brak w nich grzybów i dzikich zwierząt. Po drodze można też obej­rzeć zabytki dawnej architektury np. w Drążdżewie: drewniany kościółek wybudowany w 1774 r. przez rodzinę Krasińskich i kapliczkę wotywną z 1831 r., a w Krasnosielcu: kościół klasycystyczny ufundowany przez rodzinę Kra­sińskich pod koniec XVIII w. i żydowską syna­gogę. Przez teren gminy przebiegają następu­jące szlaki komunikacyjne: droga Młynarze - Chorzele, Mława - Ostrołęka, tzw. „Ty­siąclatka" łącząca Krasnosielc z Makowem Maz. oraz droga Przasnysz - Drążdże­wo - Baranowo. Warto się zainteresować tą gminą jako terenem dziewiczym, nie­skażonym przez przemysł.

 

Liczba odwiedzin : 15605
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : admin admin
Osoba odpowiedzialna za informację : admin admin
Czas wytworzenia: 2003-06-16 18:29:13
Czas publikacji: 2015-01-23 08:58:42
Data przeniesienia do archiwum : Brak