Uchwała Nr Os.209.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 

 

cz.I

cz.II

 

Liczba odwiedzin : 482
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Waszczak Mirosława
Osoba odpowiedzialna za informację : Waszczak Mirosława
Czas wytworzenia: 2014-05-05 13:46:31
Czas publikacji: 2014-05-05 13:46:31
Data przeniesienia do archiwum : Brak