... 

 

 

                                       Promocja_1.jpg                                      Promocja_2.jpg

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

Miasto Maków Mazowiecki jako (Lider Projektu) wspólnie z jednost­kami samorządu terytorialnego powiatu makowskiego (Partnerami w projekcie): Starostwem Powiatowym w Makowie Mazowieckim, Gminą Karniewo, Gminą Krasnosielc, Gminą Młynarze, Gminą Płoniawy - Bramura, Gminą Rzewnie, Gminą Sypniewo, Gminą Szelków, Miastem i Gminą Różan realizuje projekt współfinansowa-ny ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów" Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makow­skim E-powiat etap I"

Projekt, o całkowitej wartości 1.425.041,42 zł, uzyskał dofinansowa­nie w kwocie 712.520,71 zł (50,00% - kosztów kwalifikowalnych). Projekt ma na celu wykorzystanie nowych technologii informacyj­nych i komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych, komplekso­wa obsługa klienta zewnętrznego z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych, skrócenie czasu potrzebnego na obsługę klienta, zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie oraz wzrost efektywno­ści pracy. Realizacja projektu zakończy się w roku 2007.

                                                                                

Liczba odwiedzin : 3427
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2007-04-04 06:59:02
Czas publikacji: 2007-04-04 06:59:02
Data przeniesienia do archiwum : Brak