Informacja o realizacji projektu 

 

 

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

Drogi Mieszkańcu Gminy!

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Krasnosielc przystąpiła do opracowania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnosielc

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krasnosielc jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Korzyści dla Mieszkańców i całej Gminy!

  • znaczące podniesienie szansy dla Gminy i Mieszkańców na pozyskiwanie dofinansowań ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej, na m.in. takie działania jak: termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego i wiele innych;
  • realną poprawę stanu środowiska i jakości życia Mieszkańców;

Aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby i możliwości Gminy konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach mieszkalnych w Gminie, poprzez wykonanie badania ankietowego. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o wypełnienie ankiety, w celu współuczestnictwa w tak ważnym dla nas wszystkich przedsięwzięciu!

Ankiety należy wypełnić w terminie do 24 kwietnia 2015 roku.

Ankietę można w sposób bardzo wygodny wypełnić przez Internet, klikając tutaj: http://goo.gl/forms/gyLwUuqbde mieszkańcy

http://goo.gl/forms/pylz8sABUJ przedsiębiorcy

Ponadto wydrukowane ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Krasnosielc. Ankiety można także pobrać i wydrukować samodzielnie (załączniki poniżej). Wypełnione ankiety prosimy składać na jeden z następujących sposobów:

 

1. Osobiście – w sekretariacie Urzędu Gminy Krasnosielc

2. Listownie za pomocą poczty na adres: 06-212 Krasnosielc, ul. Rynek 40 z dopiskiem  „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Ankieta”

Ankiety wypełnione internetowo trafiają do naszej bazy automatycznie!

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy Krasnosielc, bezpośrednio lub pod numerem telefonu (29) 71-400-47 lub 29 71-400-41.

Dziękujemy Mieszkańcom za pomoc w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszej Gminy.

 

Wójt - Paweł Ruszczyński

 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

Załączniki

Ankieta_Mieszkancy.pdf

Data: 2015-03-26 09:55:37 Rozmiar: 205.17k Format: .pdf Pobierz

Ankieta_Przedsiebiorcy.pdf

Data: 2015-03-26 09:55:59 Rozmiar: 205.78k Format: .pdf Pobierz

Broszura_PGN_Krasnosielc.pdf

Data: 2015-03-26 09:57:18 Rozmiar: 3.04M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 89
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Ferenc
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Ferenc
Czas wytworzenia: 2015-03-26 10:00:43
Czas publikacji: 2015-03-26 10:16:19
Data przeniesienia do archiwum : Brak