Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o czasie pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

2015-05-22 13:30:48
Zarządzenie Wójta Gminy Krasnosielc w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Krasnosielcu

2015-05-20 09:33:42
Zarządzenie Wójta Gminy Krasnosielc w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Krasnosielcu

2015-05-20 09:30:55
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w obwodach głosowanoia utworzonych za granicą

2015-05-19 14:15:21
Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

2015-05-19 14:13:31
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 r.

2015-05-19 14:07:38
Informacja o godzinach pracy komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015 r.

2015-05-08 11:52:35
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

2015-04-22 13:51:44
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

2015-04-22 13:48:39
Informacja PKW dotycząca głosowania korespondencyjnego

2015-04-22 13:40:57