Pomoc 

 

 

 

BIP strona portalu

Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji na temat podmiotów prowadzących biuletyn. Strona BIP jest ogólnodostępnym portalem internetowym i składa się z kilku podstawowych elementów, które zostały opisane poniżej.

 

Podstawą do uruchomienia BIP jest Ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia MSWiA, z 18 stycznia 2007 w sprawie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ.

 

Jako informację publiczną, należy rozumieć każdą informację o sprawach publicznych z wyłączeniem informacji niejawnych. Pojęcie to jest dokładnie sprecyzowane przez artykuł 61 Konstytucji oraz Ustawę ze stycznia 2002 roku. Wspomniana Ustawa nakazuje organom publicznym, publikowanie każdej informacji o sprawach publicznych, która nie wyczerpuje znamion informacji niejawnej.

 

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie – „Podmiot" oznacza ono dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono na stronie głównej.

 

Strona główna

Podstawowym przeznaczeniem Strony głównej portalu jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP. Do informacji tych można dotrzeć poprzez interaktywne Linki rozprowadzające dostępne, w postaci listy.


Uwaga: Strona główna portalu rozumiana jest tu, jako strona rozprowadzająca, na której użytkownik odnajdzie linki rozprowadzające, czyli listę aktywnych adresów podmiotów i prowadzonych portali BIP.


 

Widok strony portalu:

 

1

 

Opis wskazanych narzędzi:

 

1

Menu główne, zbudowane jest z katalogów, oraz podkatalogów, w których zamieszczone zostały informacje i artykuły. Więcej informacji patrz rozdział Dodatkowe elementy Menu głównego.

2

Za pomocą Wyszukiwarki głównej, użytkownik może przeszukiwać treści zawarte na portalu. Wyszukiwanie odbywa się po treści artykułów aktualnych oraz archiwalnych. Działanie wyszukiwarki jest standardowe, czyli należy wpisać słowo bądź frazę, które najlepiej opisuje poszukiwaną informację, a następnie użyć symbolu lupy, bądź klawisza klawiatury Enter. W przypadku nieprawidłowych rezultatów wyszukiwania lub zbyt dużej ilości wyświetlonych pozycji, użytkownik może skorzystać z Wyszukiwarki zaawansowanej, gdzie za pomocą dostępnych narzędzi może sprecyzować kryteria poszukiwania. Użytkownik będąc na Stronie głównej portalu, może za pomocą wyszukiwarki głównej przeszukiwać artykuły zamieszczone we wszystkich podmiotach.

3

Formularz kontaktowy, użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie formularza kontaktowego, który umożliwia wysłanie wiadomości do urzędu.

4

Narzędzie Prześlij dalej, pozwala na wysłanietreści wyświetlanego artykułu do wskazanego przez użytkownika adresata.

5

Wersja PDF, użycie narzędzia spowoduje wygenerowanie pliku PDF z wyświetlanym artykułem oraz listą artykułów.

6

XML,użycie narzędzia pozwala na wyświetlenie strony w postaci XML.

7

Drukuj, użycie narzędzia umożliwia wydrukowanie zawartości widoku strony.

8

Wersja językowa strony, kliknięcie na flagę, spowoduje przeładowanie i wyświetlenie strony portalu we wskazanym języku.

9

Pomoc, użycie narzędzia spowoduje wyświetlenie artykułu pomocy.

10

Wersja strony dla osób niedowidzących, użycie narzędzia umożliwi wyświetlenie strony w wersji z dużym kontrastem. Użytkownik może skorzystać także z opcji powiększania lub zmniejszania czcionki.

11

Okna dodatkowe,po prawej stronie artykułu mogą znajdować się elementy, w których użytkownik odnajdzie dodatkowe informacje.

12

Pobierz załącznikprzycisk dostępny jest w sekcji Załączniki, umożliwia wyświetlenie, lub pobranie i zapisanie na dysku komputera wskazanego pliku.

13

Pobierz wszystkie załączniki przycisk dostępny jest w sekcji Załączniki, umożliwia wyświetlenie, lub pobranie i zapisanie na dysku komputera wszystkich plików (znajdujących się w sekcji).

14

Kanał RSS, dzięki tej funkcjonalności, użytkownik ma możliwość otrzymywania informacji zaraz po ich zamieszczeniu na portalu. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z czytnika RSS, który wyświetla zawartość RSS. Należy skopiować link kanału RSS do czytnika, wówczas wiadomości będą wysyłane automatycznie.

15

XML,użycie narzędzia pozwala na wyświetlenie strony w postaci XML.

16

Wyszukiwarka, umożliwia przeszukiwanie artykułów i treści tylko we wskazanym katalogu (elemencie) menu, odnośnik do Wyszukiwarki zaawansowanej umożliwia przeszukiwanie po dodatkowych kryteriach. Lista dostępnych pól w wyszukiwarce zaawansowanej, uzależniona jest od metryki danego katalogu.


Uwaga: przeszukiwanie odbywa się tylko po aktualnych wersjach artykułów, aby przeszukiwać po artykułach archiwalnych użyj wyszukiwarki zaawansowanej i zaznacz odpowiednie pole.


 

17

Narzędzia sortowania pozwalają na modyfikowanie kolejności wyświetlania artykułów na liście.

18

Lista artykułów wyświetlana jest po wskazaniu jednego z elementów Menu głównego. Wygląd listy, liczba pozycji, sposób wyświetlana może być różny, dla każdego elementu menu. Po wskazaniu jednej z pozycji listy artykułów (odnośnik Więcej), odwiedzającemu stronę zostanie wyświetlona treść artykułu wraz z załącznikami (jeżeli takie dodano).

19

Patrz rozdziałDodatkowe narzędzia.

20

Patrz rozdziałStopka strony z odnośnikami.

 

Dodatkowe elementy Menu głównego

W Menu głównym, użytkownik może dodatkowo odnaleźć katalog Rejestr zmian, który wyświetlany jest w każdym menu podmiotowym aplikacji. W Rejestrze zmian znajdują się informacje na temat zmian i modyfikacji artykułów. Za pomocą wbudowanych filtrów użytkownik może zdefiniować przedział czasu, z którego mają zostać wyświetlone informacje.

 

2

 

W Menu głównym, użytkownik może także odnaleźć element Sprawdź status sprawy. Narzędzie daje możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji znajduje się sprawa złożona przez niego w urzędzie. Interesant, który chce sprawdzić status swojej sprawy powinien na stronie BIP właściwego podmiotu,

w menu głównym użyć przycisku Sprawdź status sprawy. Następnie w polu Identyfikator pisma, należy wprowadzić numer identyfikacyjny dokumentu, który został mu nadany podczas jego rejestracji. W polu Weryfikacja przepisać wyświetlany w okienku tekst i użyć przycisku Wyślij. System wyświetli informację zwrotną pod oknem wyszukiwarki.

 

3

 

Stopka strony z odnośnikami

FAQ – odnośnik dostępny dla użytkowników strony podmiotowej BIP. Kliknięcie w link powoduje wyświetlenie formularza, który umożliwia kierowanie pytań bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za treści zawarte na danym portalu. Internauta, który chce wysłać pytanie musi uzupełnić wyświetlone pola. W polu Weryfikacja, należy przepisać oba wyrazy znajdujące się na obrazku i kliknąć przycisk Wyślij.

 

4

 

Czat – odnośnik dostępny dla użytkowników strony podmiotowej BIP. Po kliknięciu w link użytkownikowi zostanie wyświetlona lista aktywnych czatów. Odwiedzający portal ma możliwość wyboru tematu, w którym chciałby zabrać głos. Po wybraniu zagadnienia użytkownik zostanie poproszony o podanie loginu. W polu Weryfikacja, należy dodatkowo przepisać oba wyrazy znajdujące się na obrazku i kliknąć przycisk Wyślij. W kolejnym etapie użytkownik może już dodawać pytanie postępując w sposób analogiczny do przedstawionego powyżej.

 

Ankiety– odnośnik dostępny dla użytkowników strony podmiotowej BIP. Po użyciu odnośnika, użytkownikowi zostanie wyświetlona lista ankiet, kliknięcie na nazwę powoduje wyświetlenie ankiety. Uzupełnienie i zapisanie ankiety spowoduje wygenerowanie podsumowania w postaci wykresu.

 

Newsletterkliknięcie w odnośnik spowoduje wyświetlenie Listy dostępnych modułów, do których użytkownik może się zapisać. Po zarejestrowaniu będzie on otrzymywał, na podany adres email, informacje o nowych artykułach w danych katalogach.

 

5

 

Mapa strony - Mapa serwisu jest ustrukturalizowanym spisem wszystkich podstron serwisu WWW. Stanowi niejako jego spis treści pozwalający w szybki sposób, odnaleźć pożądaną podstronę. Mapa serwisu tworzy się automatycznie na podstawie struktury serwisu i nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony użytkownika czy też administratora serwisu.

 

Artykuł odnośnik może prowadzić do wskazanego przez administratora systemu, artykułu lub innej strony www.

 

Dodatkowe narzędzia

Powiązane artykuły – w sekcji prezentowana jest lista artykułów powiązanych z wyświetlanym artykułem. Kliknięcie na tytuł poszczególnego artykułu spowoduje wyświetlenie jego treści.

 

Komentarze – rozwinięcie pola umożliwia skomentowanie artykułu. Internauta, który chce wysłać komentarz musi uzupełnić wyświetlone pola. W polu Weryfikacja, należy przepisać oba wyrazy znajdujące się na obrazku, zaznaczyć pole zgody, kliknąć przycisk Wyślij.

 

6

 


Uwaga: o widoczności pola Komentarze, pod treścią danego artykułu, decyduje administrator systemu.


 

Metryka – rozwinięcie pola spowoduje wyświetlenie dodatkowych danych odnoszących się do wyświetlanego artykułu.

 

7

 

Historia zmian – rozwinięcie pola spowoduje wyświetlenie listy, imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej oraz czas wykonania zmian prezentowanego artykułu.

 

8

 

Starsze wersje artykułu – rozwinięcie pola spowoduje wyświetlenie wcześniejszych wersji wyświetlanego artykułu.

 

Dodatkowo pod danym artykułem użytkownik, może odnaleźć odnośnik Pokaż archiwalne, którego użycie spowoduje wyświetlenie archiwalnych wersji artykułów.

 

9

 

Artykuły archiwalne prezentowane są z pieczątką Wersja archiwalna.

 

10

 

Liczba odwiedzin : 220
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Administrator techniczny Administrator techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator techniczny Administrator techniczny
Czas wytworzenia: 2014-05-30 14:26:24
Czas publikacji: 2014-05-30 14:26:24
Data przeniesienia do archiwum : Brak