Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Państwowa Komisja Wyborcza

2014-08-28 13:00:46
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2014-08-28 15:04:44
Obwieszczenie o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych

2014-08-28 15:10:59
Obwieszczenie o obwodach wyborczych

2014-08-28 15:14:32
Informacja o bezpłatnych miejscach zamieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych

2014-08-28 15:18:45
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o podziale na okręgi wyborcze

2014-09-05 14:45:43
Obwieszczenie Starosty Makowskiego o podziale na okręgi wyborcze

2014-09-05 14:48:58
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce

2014-09-17 10:50:25
Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnosielcu

2014-09-23 12:37:48
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnosielcu oraz pełnione funkcje

2014-09-25 14:15:23