Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2015-06-17 14:02:17 Fundusz alimentacyjny / Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentacji Anna Maluchnik Archiwizacja artykułu
2015-06-17 14:02:14 Fundusz alimentacyjny / Rozporządzenie Anna Maluchnik Archiwizacja artykułu
2015-06-17 14:02:10 Fundusz alimentacyjny / FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2010 Anna Maluchnik Archiwizacja artykułu
2015-06-17 14:02:07 Fundusz alimentacyjny / KOMUNIKAT Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu w sprawie świadczeń realizowanych z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Anna Maluchnik Archiwizacja artykułu
2015-06-17 14:01:55 Świadczenia rodzinne / ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka Anna Maluchnik Archiwizacja artykułu
2015-06-17 14:01:51 Świadczenia rodzinne / USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity) Anna Maluchnik Archiwizacja artykułu
2015-06-17 14:01:43 Świadczenia rodzinne / Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczacej się stanowiących podstawe ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych Anna Maluchnik Archiwizacja artykułu
2015-06-17 14:01:37 Świadczenia rodzinne / ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE Anna Maluchnik Archiwizacja artykułu
2015-06-17 14:01:29 Świadczenia rodzinne / Komunikat w sprawie terminów ubiegania się o świadczenia rodzinne Anna Maluchnik Archiwizacja artykułu
2015-06-17 14:01:18 Świadczenia rodzinne / Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. Anna Maluchnik Archiwizacja artykułu